Cel projektu: Realizacja projektu ma na celu wypromowanie i wzrost rozpoznawalności usług wnioskodawcy poprzez udział w międzynarodowych Targach Morskich BaltExpo 2019 . W dłuższej perspektywie czasu realizacja projektu przełoży się na pozyskanie nowych rynków zbytu, a co za tym idzie przyczyni się do zwiększenia przychodów firmy oraz umocnienia jej pozycji konkurencyjnej.

Wnioskodawca zdaje sobie sprawę, że aby umocnić swoja pozycję na rynku musi dążyć do rozwoju firmy, dlatego też podjął decyzje o realizacji niniejszego projektu.

Kwota wydatków ogółem: 58 449,60PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 47 520,00 PLN

Kwota dofinansowania: 23 760,00 PLN

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim